Aktualności

RSS

Strona 1 z 1, wpisów 5

itm1#5

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do podpisywania umów dotyczących montażu kolektorów słonecznych

28.11.2018, 13:55:27

W związku z realizacją projektu pn. „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne” informujemy mieszkańców, którzy podpisali w 2016 r. umowy użyczenia swoich nieruchomości na potrzeby realizacji projektu, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Więcej

itm1#4

Spotkania informacyjne w sprawie montażu instalacji solarnych

05.11.2018, 15:14:05

Informujemy, że w dniu 21 listopada br. w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 (I piętro) odbędą się trzy spotkania informacyjne, dotyczące realizacji projektu pn."Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne", podczas, których eksperci przedstawią szczegółowe informacje związane z montażem kolektorów, szacunkowe koszty instalacji oraz warunki i wymogi związane z jej montażem. Na spotkania zapraszamy mieszkańców, którzy podpisali z Miastem Krasnystaw umowy użyczenia swoich nieruchomości do realizacji projektu.

Więcej

itm1#3

Podpisanie umowy z Wykonawcą dostawy i montażu instalacji solarnych

05.11.2018, 15:08:14

W dniu 8 października 2018 r. pomiędzy Miastem Krasnystaw a firmą Antinus Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach została podpisana umowa na dostawę i montaż 320 sztuk instalacji solarnych w ramach realizowanego projektu pn. Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne.

Więcej

itm1#2

Informacja dla mieszkańców – przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dostawy i montażu instalacji solarnych

21.06.2018, 15:02:55

Dnia 17 kwietnia 2018 r. Miasto Krasnystaw ogłosiło przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy dostawy i montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkańców biorących udział w projekcie.

Więcej

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne”

13.06.2018, 17:17:39

Miasto Krasnystaw w dniu 10 czerwca 2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Więcej

Strona 1 z 1, wpisów 5