Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 10)Więcej wpisów | Ostatni |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne”

13.06.2018, 17:17:39

Miasto Krasnystaw w dniu 10 czerwca 2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W dniu 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 530 420,42 zł.