Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 320 instalacji kolektorów słonecznych o minimalnej mocy zainstalowanej 1,31 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 7 zestawów solarnych:

  1. Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 129 szt.
  2. Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW - 15 szt.
  3. Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 132 szt.
  4. Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 18 szt.
  5. Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 23 szt.
  6. Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 2 szt.
  7. Typ 7 – montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW - 1 szt.