Aktualności

RSS

Wpis nr 5 (5 z 10)Więcej wpisów | Ostatni | | | Pierwszy

Udostępnij

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do podpisywania umów dotyczących montażu kolektorów słonecznych

28.11.2018, 13:55:27

Umowy będzie można podpisywać od dnia 22.11.2018 r. w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Miasta Krasnystaw, w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30;
- wtorek 8.00 – 16.00.

Do podpisania umowy niezbędne będą:
- dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane kolektory (akt notarialny).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku współwłasności działki, na której znajduje się budynek, umowa musi zostać podpisana przez wszystkie osoby, które na dzień podpisania umowy są współwłaścicielami nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej
w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:
Typ I: 2 kolektory na budynku 2 245,75 zł
Typ II: 2 kolektory na gruncie 2 520,46 zł
Typ III: 3 kolektory na budynku 2 407,95 zł
Typ IV: 3 kolektory na gruncie 2 711,80 zł
Typ V: 4 kolektory na budynku 2 614,57 zł
Typ VI: 4 kolektory na gruncie 2 962,87 zł
Typ VII: 5 kolektorów na budynku 2 775,36 zł

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy. Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się mieszkańca z listy podstawowej projektu.
Celem ustalenia terminu podpisania umowy, rezygnacji z udziału w projekcie lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji urzędu, pokój nr 8, tel. 82 576 21 57 wew. 113, e-mail: kolektory@krasnystaw.pl.